เรื่องราว

เริ่มต้นจากคำถามง่ายๆ: เราจะทำอย่างไรถึงจะได้ดื่มน้ำผลไม้รสชาติที่เราชอบและได้รับวิตามินแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับร่างกาย

คำถามที่2 ทำไมถึงต้องเป็นเรื่องยากหากเราจะผลิตน้ำผลไม้คุณภาพที่ดี ณ แหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เขตร้อนที่แสนอุดมสมบูรณ์

Red Ruby

คุณค่าจากธรรมชาติในแบบง่ายๆ

เรามีความเชื่อมั่นว่า ธรรมชาติเป็นกุญแจที่สำคัญในการช่วยรักษาโรคและฟื้นฟูดูแลสุขภาพร่างกายของมนุษย์ เราจึงสร้างสรรค์เลือกใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพียงเท่านั้น แทนการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบสังเคราะห์ เราหวังว่า บีบจะเป็นแรงผลักดันกระตุ้นให้คนทั่วไปหันมาเอาใส่ใจดูแลตนเองมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเราถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างสุดความตั้งใจเพื่อให้คุณได้รับคุณค่าสารอาหารที่หลากหลาย ซึงแต่ละรสชาติจะให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันสามารถดูได้จาก nutri-tags บนฉลากได้

แนะนำผู้ก่อตั้ง

จากมุมองของนักกำหนดอาหารและนักโภชนาการ อ.นุ่นเข้าใจเป็นอย่างดีว่าควรมีวิธีที่ดีกว่านี้ในการส่งเสริมแนะนำให้คนทั่วไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ในมื้ออาหารให้มากขึ้น ส่วนเพื่อนของ อ.นุ่นนั้นก็คือ คุณโบว์ลิ่ง คุณโบว์ลิ่งนั้นรู้สึกไม่ประทับใจกับรสชาติน้ำผลไม้ที่มีขายทั่วไปในตลาด และต้องการหาน้ำผักผลไม้ที่ดีและมีคุณภาพให้กับครอบครัวของตน จึงเป็นการจุดประกายความคิดร่วมกันขึ้นมาโดย อ.นุ่นและคุณโบว์ลิ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะหากรรมวิธีการผลิตแบบนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบโจทย์ของทุกข้อที่กล่าวมา หลังจากใช้เวลาศึกษาค้นคว้างานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆในการผลิตน้ำผักผลไม้ ตอนนี้เรามีความพร้อมที่จะนำเสนอแบรนด์ บีบ